Quản lý trang trại
dùng FarmGo

FarmGo Photo

Tải FarmGo thông qua ứng dụng TestFlight để tiếp tục sử dụng.

Lưu ý: Nếu ứng dụng TestFlight cần mã quy đối (Redeem code) hãy tắt đi, sau đó quay lại ấn tiếp link dưới đây (Cần 2 lần bấm link).

Tải TestFlight và FarmGo.

Tải file FarmGo.apk cho hệ điều hành android để tiếp tục sử dụng.

Tải FarmGo

Gọi Hotline 024.8888.6899 để được hỗ trợ.